Energi & utbildning i Sverige arbetar för ökad kunskap inom energieffektiv fastighetsdrift och god inomhusmiljö

Med den senaste tekniken via Högskolan i Gävle erbjuder vi marknadens bästa distansutbildningar inom energi, ventilation & miljöteknik

Energi & utbildning i Sverige arbetar för ökad kunskap inom energieffektiv fastighetsdrift och god inomhusmiljö

Med den senaste tekniken via Högskolan i Gävle erbjuder vi marknadens bästa distansutbildningar inom energi, ventilation & miljöteknik

Ett yrke i tiden med mycket stor efterfrågan

Hållbar tillväxt – Hållbar framtid

Effektivare energianvändning skulle inte bara ge stora miljövinster, det skulle också skapa tusentals nya jobb i Sverige.

Yrkesområdet saknar kompetens och utövare vilket gör att våra byggnader fortsätter använda enorma mängder energi som är betungande på flera sätt. All energi som används har en miljö och klimatpåverkan. All energi som används har i högsta grad även en ekonomisk påverkan.

Är du nyfiken på vad detta vitt omfattande yrkesområde kan ge dig och om det passar just dig?

Att arbeta med energi innefattar ventilation, värmesystem, datorteknik, styr- och reglerteknik, elsystem, belysningsteknik, kylteknik, byggnadsteknik.

Ett yrke som inspirerar till innovation, problemlösning och nytänkande. 

Kalendarium – händelser kring energi och utbildning

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet. Energimyndigheten har fördelat de första 12 miljoner kronorna till länsstyrelserna, som kommer kunna betala ut stödet inom kort. Läs mera här.

Tipsa oss

Tipsa oss gärna om bra samhällsnyttig information kring energieffektivisering, inomhusmiljö, kvalificerade byggnader, kulturmärkta byggnader och så kallade Byggnadsminnen. Målet är att hjälpa att sprida kunskapen kring energieffektivisering och dess goda potential. Vi förbehåller oss rätten att välja vad som publiceras I Kunskapsbanken.

Tipsa oss
Share This