Energikartläggare – EKL
Utbildning inför certifieringsprov

Kursstart 2018-04-01

Reservera din plats redan nu genom att fylla i formuläret här!

 

Sammanfattning

Längd: Kursen är tillgänglig i 45 dagar. (Kurs på plats är 3 heldagar)
De flesta gör dock klart kursen på ca 14 dagar

Pris: 13500 kr. Priser exkl. moms

Startdatum: Fria starter, bokas med handledare efter önskemål

Utbildningsort: Distans

Typ av utbildning: Öppen utbildning

Målgrupp – beskrivning

 • Utbildningen vänder sig till personer som avser att certifiera sig som Energikartläggare
 • Fastighetsägare
 • Konsulter o.dyl. – alla som behöver vara insatta i regelverket och metodiken för att underlätta tillsyn och kontroll samt upphandling av tjänsten.

Vem kan genomföra en energikartläggning?

Om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem samt person eller personer som uppfyller de kompetenskrav som ställs – så kan dessa personer genomföra energikartläggningen. Om företaget inte har ett sådant system – ska företaget anlita en certifierad energikartläggare.

Den person som får genomföra en energikartläggning enligt lagens krav ska ha särskild kompetens. Läs mer om kompetenskraven i Energimyndighetens föreskrifter.

Fakta:

 • Kurs tillgänglig i 45 dagar

 • Helt på distans

 • Komplett kursmaterial inklusive BBR som skickas med Posten

 • Lärplattform via Högskolan i Gävle

 • Personlig handledning under kursen

 • Support och elevstöd ingår

 • Kursstart efter önskemål

 • Ger 100% förberedelse inför personcertifieringsprovet!

 • Pris 13 900 SEK

Lagens syfte och mål:

Den 1 juni 2014 trädde lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten. Under införandet av lagen har Energimyndigheten arbetat fram en särskild process för att företagen ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra beslutsunderlag för åtgärder. Både verksamhet inom privat och offentlig sektor är berörd av lagen eftersom lagen följer de storlekskriterier som EU har satt upp för stora företag samt de ekonomiska kriterier som anger att även de verksamheter som bedrivs utan vinstsyfte omfattas. Det är företagen själva som ska bedöma om de omfattas av lagen. Grundkriteriet är att företag med anställda över 200 personer skall omfattas av detta uppdrag.

Lagenom energikartläggning i stora företag

 • Energikartläggning

 • Inomhusklimat och klimatskärmen

 • Värme- ventilations- och VA-system

 • Kylsystem

 • Elsystem

 • Transporter

 • Processer

 • Lönsamhetsbedömning

 • Energimarknadens funktioner

 • Arbetsmetodik energikartläggning

Om kursen:

 • EKL Energikartläggare i stora företag inför personcertifiering, komplett och flexibel utbildning inför certifiering
 • Energieffektivisering av större företag/byggnader med fokus på god/bättre inomhusmiljö
 • Energieffektivisering av kulturmärkta byggnader
 • Praktisk energiberäkning, för att klara av nödvändiga beräkningarna kring ventilation, värmeförluster genom byggnaden, elsystem, belysning och mycket mer

Lagen om energikartläggning i stora företag, lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

 

Förkunskapskrav:

Förkunskapskrav enligt dokumentet ”Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag” som Energimyndigheten tagit fram

Om lärplattformen på Högskolan i Gävle

Med anledning av att våra distansstudier har betydligt högre inlärning och bättre resultat på skrivningarna har vi övergått till att endast erbjuda kurser på distans och istället lägger vi all tillgänglig tid på att bibehålla materialet i absoluta toppklass

Genomföra en energikartläggning

 Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- eller miljöledningssystem och ska ge en representativ bild av företagets energianvändning.

 

Rapportera resultat från en energikartläggning

Energimyndighetens e-tjänst där företag ska rapportera resultat från energikartläggning öppnar under december 2016. Rapporteringen ska göras senast den 31 mars 2017.

 

Vem berörs av lagen?

Både verksamhet inom privat och offentlig sektor är berörd av lagen. Det är företagen själva som ska bedöma om de omfattas av lagen.

 

Nycertifiering

Energimyndigheten har tagit fram ett nytt certifieringssystem tillsammans med ett flertal certifieringsorgan samt Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Skriftligt prov

Certifieringsorganen tar ut en avgift för hantering och rättning av prov.

Om du är osäker på om du uppfyller kraven för certifiering, ta kontakt med Kiwa Sverige AB – så gör de en fri förgranskning

Utbildningen kommer att finnas med lika suveränt upplägg som de mycket uppskattade OVK samt Energideklarationskurserna på distans med support och garanti på godkänt kunskapsprov!

Nyhet!

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag.

Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. Snart släpps nya fräscha kurser på distans via Högskolan i Gävles kursportal. Våra kurser består alltid av bra kursmaterial som skickas till deltagaren och är kopplade till inspelade lektioner samt med handfasta övningar som kan repeteras för bästa inlärning: