Energiexpert – omcertifiering

Kursen behandlar både nivå – Normal och – Kvalificerad behörighet

Mål:

Utbildningens syfte är att förbereda kursdeltagarna väl inför den skriftliga och förenklade kunskapsprövningen med både Normal och kvalificerad behörighet i samma kurs. Kursen lämpar sig även till personer som ska förstå uppdraget, regelverket samt övergripande potential och beräkningsmetodik kring uppdraget Energideklarationen.

Målgrupp – beskrivning

Skräddarsydd kurs för dig som ska förnya befintlig behörighet som Energiexpert med det obligatoriska förenklade kunskapsprövningen nivå N eller K och sakkunnig i energi enligt plan och bygglagen.

Våra kurser och utbildningar innehåller två delar:

Del 1:

 • EU direktiv
 • Bakgrunden till lagen om energideklarationen och varför det är så viktigt att utföra uppdraget seriöst.
 • Ger dig en repetition av samtligt regelverk som lagar, förordningar, föreskrifter som exempelvis Boverkets allmänna råd och föreskrifter, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket o.s.v.
 • Behandlar de senaste uppdateringarna och ändringar i regelverket
 • Kursen är fokuserad på att du galant ska klara den förenklade prövningen/skrivningen

Del 2:

 • Detta är en vidareutbildning där du får en rejäl uppdatering kring ny teknik och lösningar kring energismarta lösningar.
 • Du får klart för dig om vad som är lönsamma och mycket lönsamma åtgärder.
 • Du får lära dig hur man energieffektiviserar med fokus på god inomhusmiljö.
 • Del 2 är en vidareutbildning vilket uppfyller kravet på rapportering enligt regelverket, vilken då kan redovisas vid årsrapporteringen.
 • Del 2 är en rejäl avdamning av kunskaperna kring beräkningsmetodiken, lönsamma och bra åtgärdsförslag

Energiexpert: 6500:- + moms

 • Tillgänglig i hela 45 dagar!
 • Kurs på distans med inspelade lektioner via Högskolan i Gävle
 • Omfattande material skickas med Posten

Därför bör du välja oss som utbildare:

 • Deltagarna lär sig betydligt mer på våra distanskurser och utbildningar mycket tack vare möjligheten att dela upp studierna med kortare pass och repetera med övningsfrågor kopplat till respektive del. Resultatet på skrivningarna talar sitt tydliga språk.
 • Vi är utbildade pedagoger med inriktning på distanslärande vilket ger en god och pedagogisk utbildning.
 • Samtliga kursansvariga har stor erfarenhet av energieffektivisering samt energideklaration av såväl stora som små byggnader.
 • Våra kurser har ett branschunikt upplägg helt på distans med personlig support via Skype, telefon eller mail där deltagarna har en helt oslagbar support även EFTER utbildningen vilket är mycket uppskattat.
 • Textmassorna finns även inspelade i MP3-format vilket gör att du kan lyssna på textmassorna på väg till och från arbetet, i skogen eller där du kan ta till dig informationen på bästa sätt.
Gediget kursmaterial ingår i kursen för OVK

Detta ingår:

 • 2 omfattande kurspärmar samt den senaste utgåvan av
  Boverkets byggregler (BFS BBR 24.)
 • Pärmarna utgör ett utmärkt referensbibliotek med ”lathundar” som deltagaren har stor nytta av i arbetet.
 • Distanskursen med inspelade lektioner är tillgänglig i hela 45 dagar.
 • Kursen är via inloggning tillgänglig med allt kursmaterial via dator, smartphones och surfplattor.
 • Bra och flexibel support och personlig lärarkontakt och vid behov handledning under studierna
 • Ett digitalt bibliotek med ett omfattande material, lathundar etc. som deltagaren fritt får tanka ner till datorn.

Förkunskapskrav:

Certifierad Energiexpert nivå N eller K.

Support

Kursdeltagare har även support efter avslutad kurs vilket är populärt då kunskaperna ska omsättas i praktiken vilket är mycket uppskattat av tidigare elever.

Certifieringsprov

Efter avslutad kurs har du rätt att välja vilket certifieringsföretag du vill.
Exempel på certifieringsorgan är Kiwa som erbjuder skrivningar i regel varje månad runt om i landet.

Se här var och när Kiwa erbjuder skrivtillfällen
Läs mer om Energiexpert hos Kiwa