Energiexpert – Nycertifiering

Kursen behandlar både nivå – Normal och – Kvalificerad behörighet

Målgrupp – beskrivning

Skräddarsydd kurs för dig som ska personcertifiera och arbeta med energideklarationer av byggnader.

Mål:

Utbildningens syfte är att förbereda kursdeltagarna väl inför den skriftliga och förenklade kunskapsprövningen med både Normal och kvalificerad behörighet i samma kurs.

Kursen lämpar sig även till personer som ska förstå uppdraget, regelverket samt övergripande potential och beräkningsmetodik kring uppdraget Energideklarationen.

Kursens innehåll:

 • Bakgrunden till energideklarationen, kursen behandlar miljö, klimatförändringarna och målet att lagen om energideklaration i grunden handlar om att rädda klimatet (vikten av att göra en seriös energideklaration)
 • EU- direktiv, EU- förordning, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
 • Övrigt regelverk som kringgärdar energideklarationen
 • Regler kring inomhusmiljö och vad som påverkar inomhusmiljön
 • Regler kring radon, asbest och andra inomhusmiljöfarliga ämnen samt hur man åtgärdar dito
 • Kostnadseffektiva åtgärder och hur dessa beräknas
 • Information om certifiering, ackreditering
 • Vilka regler som gäller kring besiktning och kvalitet på besiktning
 • Boverkets rapporteringssystem Gripen och hur man rapporterar och deklarerar i praktiken
 • Olika värmesystem och hur de påverkar energiförbrukningen
 • Olika ventilationssystem och hur de påverkar energiförbrukningen
 • Olika styrsystem och hur de påverkar energiförbrukningen
 • Olika byggnadstekniker och hur de påverkar energiförbrukningen
 • Kyl och värmepumpssystem
 • Elsystem
 • Byggnaders energiprestanda, nyckeltal
 • Energiberäkningsprogram
 • Besiktningsförberedelser
 • Besiktningsförfarandet
 • Mall för energideklaration
 • Ekonomisk utvärdering och kostnadseffektiva besparingsförslag
 • Skriftligt kunskapsprov genomförs/erbjuds efter kursen

Energiexpert: 14900:- + moms

 • Kurs tillgänglig i hela 45 dagar!
 • En branschunik utbildning med med inspelade lektioner via Högskolan i Gävles lärportal Blackboard.
 • Bra material och pedagogiskt upplägg
 • Omfattande material skickas med Posten

Därför bör du välja oss som utbildare:

 • Deltagarna lär sig betydligt mer på våra distanskurser och utbildningar mycket tack vare möjligheten att dela upp studierna med kortare pass och repetera med övningsfrågor kopplat till respektive del. Resultatet på skrivningarna talar sitt tydliga språk.
 • Vi är utbildade pedagoger med inriktning på distanslärande vilket ger en god och pedagogisk utbildning.
 • Samtliga kursansvariga har stor erfarenhet av energieffektivisering samt energideklaration av såväl stora som små byggnader.
 • Våra kurser har ett branschunikt upplägg helt på distans med personlig support via Skype, telefon eller mail där deltagarna har en helt oslagbar support även EFTER utbildningen vilket är mycket uppskattat.
 • Textmassorna finns även inspelade i MP3-format vilket gör att du kan lyssna på textmassorna på väg till och från arbetet, i skogen eller där du kan ta till dig informationen på bästa sätt.

Detta ingår:

 • 2 omfattande kurspärmar samt den senaste utgåvan av
  Boverkets byggregler (BFS BBR )
 • Pärmarna utgör ett utmärkt referensbibliotek med ”lathundar” som deltagaren har stor nytta av i arbetet.
 • Distanskursen med inspelade lektioner är tillgänglig i hela 45
 • Kursen är via inloggning tillgänglig med allt kursmaterial via dator, smartphones och
 • Bra och flexibel support och personlig lärarkontakt och vid behov handledning under studierna
 • Ett digitalt bibliotek med ett omfattande material, lathundar etc. som deltagaren fritt får tanka ner till datorn.

Krav på allmän teknisk kunskap:

För att få behörighet Normal och Kvalificerad ska den sökande ha:

 1. högskoleutbildning motsvarande minst 120-högskolepoäng inom byggnadens energisystem, installationsteknik eller byggnadsteknik,
 2. examen från relevant yrkeshögskoleutbildning, relevant ingenjörsexamen från tidigare tekniskt gymnasium, och
 3. examen från relevant tidigare yrkesteknisk utbildning eller annan utbildning som bedöms som likvärdig.

Krav på erfarenhet av praktiskt arbete:

 • Fem års arbete med ”nära anknytning till energianvändning och inomhusmiljö”
 • Exempel är projekteringsledning eller projektledning, utförande av energi och inomhusmiljöbesiktningar, arbete med energideklarationer, arbeten inom teknisk förvaltning eller fastighetsdrift eller arbete med OVK
 • Om du är osäker på om du uppfyller kraven enligt ovan så kan du få en kostnadsfri bedömning certifieringsorganen som handlägger och beslutar om du uppfyller kraven. Exempel på certifieringsorganen är Kiwa, SP etc. Kundservice Kiwa: 0455-30 56 00 – bygg@kiwa.se

Support

Kursdeltagare har även support efter avslutad kurs vilket är populärt då kunskaperna ska omsättas i praktiken vilket är mycket uppskattat av tidigare elever.

Certifieringsprov

Efter avslutad kurs har du rätt att välja vilket certifieringsföretag du vill.
Exempel på certifieringsorgan är Kiwa som erbjuder skrivningar i regel varje månad runt om i landet.

Se här var och när Kiwa erbjuder skrivtillfällen
Läs mer om Energiexpert hos Kiwa