”Smart energianvändning kan ge 30.000 nya jobb”

Gediget kursmaterial ingår i kursen för OVK

Hållbar tillväxt. Effektivare energianvändning skulle inte bara ge stora miljövinster, det skulle också skapa tusentals nya jobb i Sverige.

Yrkesområdet har en enorm brist på kompetens, vilket gör att våra byggnader använder enorma mängder energi som är betungande på flera sätt. Dels har vi energikostnaden som ökar i stadig takt, all energi som används har en miljöpåverkan.

Inomhusmiljön påverkas lika negativt vid för hög eller för låg energiförbrukning.

Potentialen är enorm, både för den enskilde fastighetsägaren som företaget, industrin som kastar pengarna för onödig energianvändning i sjön!

Är du nyfiken på vad detta vitt omspännande område kan ge dig och om det passar just dig?

På det svarar vi lärare JA!

Att arbeta med energi innefattar ventilation, värmesystem, datorteknik, styr och reglerteknik, elsystem, belysningsteknik, kylteknik, byggnadsteknik.

Yrkesområdet är teknikintensivt och arbetsområdena är enorma.

Yrkesområdet är mycket eftersatt och många fler behövs på marknaden.

Att arbeta med energi är vitt omspännande och berör allt kring en byggnad.