Klimat i förändring

Klimatet förändras

Klimatets förändring diskuteras ofta som en framtidsfråga. Men mätningar och observationer visar att klimatet redan förändrats till följd av människans påverkan. Många av de förändringar som observerats saknar motsvarighet under tusentals år.

Att hushålla med energi är oftast enkelt och ofta kan man spara mellan 30 – 70% med befintlig utrustning.  Detta minskar klimatpåverkan markant samtidigt som kostnaderna minskar i samma proportion!

Idag är energikostnaden ofta en betungande del för fastighetsägaren och dess verksamheter – Genom att sluta slösa kan man kraftigt sänka dessa hostnader, samtidigt som inomhusmiljön blir bättre om man gör rätt.