Helhetssyn vid energieffektiviseringar är nyckeln för ett hållbart samhälle

 

Konsult värt namnet

Det finns många konsulter som kallar sig energispecialister/konsulter. Det finns däremot mycket få som har den kunskap som krävs för att uträtta det kvalifiserade arbete med kraftigt sänta kostnader samtidigt som inomhusmiljön förbättras.

Med korten på bordet innebär att samtliga tekniker och inomhusmiljö beaktas.  Ett helhetsgrepp innebär att hänsyn tas till byggnads, ventilation, värme, styr & regler, klimatisering, elanvändning, komunikation med brukarna, granskning av avtal med energileverantörer ger summerat en kostnadsbesparing mellan 20 – 80 %.

Unik prisgaranti

Våra uppdrag ger alltid ett mycket bra resultat varför vi utlovar en försäkran med att vårt arvode genom minskade energikostnader betalar sig inom en månad, detta är ett branschunikt upplägg och visar på vår omfattande kompetens. 

Drift & underhåll

Att sköta och underhålla redan installerad teknik är mycket viktigt. Vi kvalitetsutreder befintliga driftsorganisationer och kommer med utförliga beskrivningar på lämpliga åtgärder för att vidmakthålla ett optimalt uppdrag.  Vid upphandling av extern/köpt drift & underhåll är det viktigt att vara tydlig vilket annars tenderar mer likas vid ren vaktmästaruppgifter. 

Second opinion

Vi ger er vår syn på föreslagna åtgärder som någon annan aktör utfört, kan vara skönt att få höra en annan synvinkel speciellt om det ligger tunga investeringar föreslagna.

Energideklaration

Vi utför energideklarationer med högsta behörighet och givetvis med en kvalitet som EU diriktivet och vår egen lagstiftning som är mycket bra men som sällan efterlevs Syftet är att du som fastighetsägare ska ha nytta av deklarationen Utförs inte uppdraget seriöst kan energideklarationen likas vid att du betalar för en skattedeklaration som inte är till någon nytta.

 

 

OVK

Vi utför Funktionskontroll av ventilation med högsta behörighet och givetvis en hög kvallitet utan fusk. Vi upprättar enkla, tydliga och omfattande protokoll vilka är lätta att förstå med objektsanpassade åtgärdsförslag.

Referenser och portfolio

Vi utför Funktionskontr