Om distansstudier

Beskrivning av studieupplägget

Ett unikt och pedagogiskt material har lagts upp i samarbete med en av Sveriges största leverantörer av E-learning media och lärplattform via Gävle högskola.

Vid studiestarten  får du en grundlig genomgång om upplägg och teknik av någon av dina lärare, exklusivt uppkopplad till dig som elev med ljud och bild. Tekniken är enastående och flexibel. Du som elev är alltid i goda händer på utbildade pedagoger.

Du läser in kursen med hjälp av exklusiva onlinelektioner direkt med din lärare samt inspelade, interaktiva lektioner. Lektionerna och studierna är taxonomiskt viktat vilket innebär att ”du ska krypa, gå och sedan springa” för att använda symbolspråk, du kan alltså inte gå vidare förrän du klarat steg 1 som innehåller grundkunskaper för att sedan utföra mer avancerade övningar.

För vem?

Distanskurserna lämpar sig väl för den ovana datoranvändaren. Klarar du av att surfa på nätet och betala räkningarna klarar du att hantera denna kurs, om inte så hjälper vi dig på vägen. En stor fördel med distansstudier är att slippa resor och boende som kan vara en stor del av kurskostnaden. Under hela din studiegång har du hjälp och support. Har du dyslexi eller motsvarande svårigheter att läsa kan vi erbjuda talsyntes, kontakta våra pedagoger för genomgång.

Du blir ordentligt förberedd

Du får teorin, regelverk och besiktningsmetodik fullt klart för dig. Genom interaktiva övningar lär du dig vad som är viktigt att notera och hur du lär dig vikta åtgärdsförslag! Vårt mål är att du ska bli en så bra yrkesman som möjligt.

Fördelar & kurslängd

Fördelen med en interaktiv kurs är att eleven inte missar någon etapp vilket kan bli fallet med traditionell undervisning där diskussioner far iväg och alla inte kanske ”hänger med” i samtal och diskussioner. Du studerar i din egen takt när det passar dig. Rekommenderad kurslängd beror på vilken kurs du väljer. OVK samt Energiexpertkursen kan, som exempel, ta med ett normalt lugnt studietempo 4-5 dagar. Är du snabb och har grundkunskaperna kan du klara kursen på 3 dagar. Du kan även välja att läsa in kursen under en längre tid om det passar dig bättre.

Du har hela tiden en tydlig översikt var du är när du sist slutade. Du kan enkelt repetera om du känner att det behövs.  Efter avslutad kurs får du kursintyg på genomgången kurs.

Fyra olika kurser:

  • OVK kontrollant
  • Energiexpert
  • Komplett energiutbildning
  • Praktisk energi och lönsamhetsberäkning

Du får tillgång till diagnostiska prov att öva på inför skrivningen. Kurserna är uppbyggda dels teoretiskt blandat med praktiska övningar. De praktiska övningarna kan innebära att du ska planera en skarp besiktning vilken du får hjälp med under resans gång. Allt för att du som kursdeltagare ska bli så insatt i vad arbetet innebär som möjligt.

Unik och mycket uppskattad support efter studierna

Du har som kursdeltagare support i 1 månad efter din kurs är avslutad vilket är populärt då kunskaperna ska omsättas i praktiken.

Detta har uppskattas mycket av tidigare elever.  Vi är inte ensamma!

Alla högskolor och universitet samt utbildningar på högre nivåer erbjuder idag avancerad utbildning på distans. Tekniken och pedagogiken har under många år finslipats och säkerheten klart förbättrats. Varmt välkommen till våra kursstarter framöver.