OVK – Bygglagstiftning inför ny- och omcertifiering

Sammanfattning

Längd: Kursen är tillgänglig i 45 dagar. (Kurs på plats är 3 heldagar)
De flesta gör dock klart kursen på ca 14 dagar

Pris: 7400 kr. Priser exkl. moms

Startdatum: Fria starter, bokas med handledare efter önskemål

Utbildningsort: Distans

Typ av utbildning: Öppen utbildning

Målgrupp – beskrivning

Kursen riktar sig till ventilationskontrollanter som ska ny eller omcertifiera sig.

Kursen riktar sig även till fastighetsägare, konsulter m.fl. som behöver sätta sig in i vad uppdraget med OVK innebär och dess regelverk. Kursen är framställd tekniskt enkel och lämpar sig även för personer med liten datorvana.

OVK på distans: 7400:- + moms

 • Kurs tillgänglig i 45 dagar
 • Helt på distans
 • Komplett kursmaterial inklusive BBR 25 & ”äldre regelverk” skickas med Posten
 • Lärplattform via Högskolan i Gävle
 • Personlig handledning under kursen
 • Support och elevstöd ingår
 • Kursstart efter önskemål
 • Ger 100% förberedelse inför personcertifieringsprovet!

Detta ingår:

 • Boverkets byggregler BBR
 • En omfattande sammanställning av det äldre regelverket från BABS 46 till Boverkets nya BBR 25 (BFS 2017:5)
 • Ett omfattande, komplett och alltid uppdaterat kursmaterial skickas till dig via Posten
 • Tillgång till senaste tekniken och interaktivt läromaterial via Högskolan i Gävle
 • Flexibel support av sakkunniga och behöriga lärare under studierna
 • Ett Forum är under uppbyggande för eleverna så att dessa kontinuerligt kan förkovra sig i ny teknik, mätning och allmänna branschnyheter
 • Nyttoprogram och material allt för att du ska ha ett så fullgott referensbibliotek som möjligt i arbetet
 • App för Iphone med beräkningsfunktioner för effekt, energi och LCC
 • Kursen tillgänglig i hela 45 dagar (normalt 3 dagar på plats)
 • Helt på distans, du studerar när det passar ditt företag och familj, du slipper dyra resekostnader och boendekostnader.
 • Personlig support och handledning
 • Kursstart efter önskemål
 • Ger 100% förberedelse inför personcertifieringsprovet!¨

Beskrivning och mål med kursen:

Kursen förbereder dig tillfullo för certifieringsprovet men strävar till skillnad från de flesta andra utbildningar den blivande besiktningsmannen att förstå syftet och målet med OVK. Kursen behandlar och förklarar olika mätmetoder och ger handfast handledning hur en bra kontroll ska genomföras i mål att fastighetsägaren ska ha en bra och fungerande ventilationslöning och bra inomhusmiljö.

I kursen ingår även mycket bonusmaterial som fritt kan tankas ned till din dator men lathundar, manualer och kunskapsvidgande skrifter, formelsamlingar och mycket mer.

Eleverna som går denna kurs via lärplattformen på Högskolan i Gävle lär sig i regel avsevärt mer än de vanliga kurserna på plats som närmast kan liknas vid ren ”korvstoppning” vilka bygger på provskrivning i direkt anslutning till kursen eftersom de flesta glömmer mycket så fort de lämnar kurslokaeln.

Eleverna skriver i det närmaste 100% rätt på proven vilket är ett unikt bra resultat och talar för självt.

I kursen ingår full support under kursen vilken sker med antingen ljud och bild via bland annat Skype vars programvara är enkel och kostnadsfri för deltagarna.

Om lärplattformen på Högskolan i Gävle

Med anledning av att våra distansstudier har betydligt högre inlärning och bättre resultat på skrivningarna har vi övergått till att endast erbjuda kurser på distans och istället lägger vi all tillgänglig tid på att bibehålla materialet i absoluta toppklass!

Förkunskapskrav:

Teoretisk:
För att certifiera dig till OVK-besiktningsman krävs dels denna utbildning i bygglagstiftning

Praktisk:
Antingen har du en fastighetsteknisk utbildning + 3 års yrkeserfarenhet
Alternativt har du 10 års yrkeserfarenhet vilket undantar kravet på teknisk utbildning.

Läs mer om kraven i 7-16§§ i Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem BFS 2011:16 OVK1

läs mer här: Boverket, alt här: Förkunskapskrav

Support

Kursdeltagare har dessutom en månads support efter avslutad kurs vilket är populärt då kunskaperna ska omsättas i praktiken vilket är mycket uppskattat av tidigare elever.

Certifieringsprov

Efter avslutad kurs har du rätt att välja vilket certifieringsföretag du vill. Exempel på certifieringsorgan är Kiwa som erbjuder skrivningar i regel varje månad runt om i landet.
Se här var och när Kiwa erbjuder skrivtillfällen – Läs mer om OVK hos Kiwa
Certifieringsavgift och dess kostnader ingår inte i kursavgiften utan debiteras direkt av respektive certifieringsorgan.