Energiexpert / Sakkunning PBL

Nycertifiering Normal och Kvalificerad behörighet

Pris 14 900 SEK

Energiexpert – Inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL

Kursen behandlar både Normal och Kvalificerad behörighet


Skriftligt prov

Certifieringsorganen administrerar provet. Resultat från skrivning betygssätts med GODKÄND respektive EJ GODKÄND. Vid ej godkänd tentamen kan omtentamen göras. Prövningarna bokas separat via t.ex. Kiwa.se

Tillåtet/otillåtet material

Valfri litteratur får användas och miniräknare. Elektroniska apparater (såsom dator, mobil, läsplatta mm) är inte tillåtna att använda vid tentamen. Det kan skilja något gällande frågeantal mellan de olika proven under varje certifieringsordning men svårhetsgraden är densamma.

För sökt behörighet K gäller följande:

Tentamen omfattar 25 frågor som kan ge 48 poäng. För godkänt resultat krävs 70 % rätt d.v.s. 34 poäng. Av dessa måste du ha minst 80% rätt på frågorna 21-25. Tentamenstid 4 timmar.

För sökt behörighet N gäller följande:

Tentamen omfattar 23 frågor som kan ge 48 poäng. För godkänt resultat krävs 70 % rätt d.v.s. 34 poäng. Dessutom krävs minst 80% rätt på fråga 19 till 23. Tentamenstid 4 timmar.

Avgift för certifiering

Certifieringsorganen tar ut en separat kostnad certifiering som faktureras. (Det gäller samtliga utbildare)

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Certifieringsorganen erbjuder en kostnadsfri förhandsbedömning.
Exempel på dessa organ är Kiwa Sverige AB 

Övrigt

Läs gärna mer om uppdraget och regler på Boverkets hemsida


Introduktion

Lektionerna är pedagogiska och beskriver på ett lätt sätt allt från lagar till beräkningar. Tanken är att du ska förstå på riktigt, och inte rusa igenom allt – vilket många upplever kan ske på en utbildning på plats.

Kursen riktar sig främst till dig som ska certifiera dig till energiexpert för första gången. Men också till dig som behöver god förståelse av klimat och inomhusmiljö i din roll som t.ex. förvaltare, tillsynsman, beställare eller konsult.

I kursen möter innehållet de aktuella kraven på särskild kompetens. Du får lära dig de allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat samt de EU direktiv som finns. Vi har ett väl genomarbetat koncept och samverkar med samtliga certifieringsorgan.

Målgrupp

Personer som avser att personcertifiera sig som Energiexpert (kursen behandlar både nivå N (enkla byggnader) samt K (komplexa byggnader)

I utbildningen behandlas bland annat
 • Vad som krävs för att bli certifierad energiexpert, och samtliga regelverk som krävs för certifiering (K respektive N) – det inkluderar EU-direktiv, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna lagar.
 • Genomgång av de olika kunskapskraven med praktiska beräkningsexempel
 • Byggnaders energibalans – upprättande av energibalans
 • Byggnaders klimatskal och konstruktioner
 • Beräkning av transmissionsförluster och köldbryggor
 • Teoretiska beräkningar inom värme-, ventilations-, styr- och regler samt el-system
 • Kyl och värmepumpssystem
 • Elsystem
 • Byggnaders energiprestanda, nyckeltal
 • Energiberäkningsprogram
 • Besiktningsförberedelser och besiktningsförfarandet
 • Mall för energideklaration – praktisk genomgång för ifyllande av energideklaration
 • Ekonomisk utvärdering med beräkningsmetoder som ”payoff” respektive  ”LCC” 
 • Beskrivning av vad ”kostnadseffektiva energibesparingsförslag”,  är och hur metoderna utförs.
Försäkran

Sedan starten av denna utbildning med över 300 deltagare har resultatet och kursutvärderingarna legat i topp. Vi som utbildare släpper inte deltagaren förrän certifieringsprovet är som lägst godkänd helt utan merkostnad. Du som elev har full support och fullt stöd även efter avslutat utbildning till dess att eleven blir godkänd på certifieringsprovet.

Läs mer om våra distanskurser här

Energiexpert Nycertifiering – Distans

14 900 SEK

 • Kurs tillgänglig i 45 dagar
 • Helt på distans
 • Komplett kursmaterial skickas med Posten
 • Lärplattform via Högskolan i Gävle
 • Personlig handledning  och support under kursen
 • Löpande antagning

Om du har fler frågor, tveka inte att kontakta oss!

Tfn 08 – 588 00 130

Mail mail@energiutbildning.se

Adress Stationsgatan 25 19542 Märsta