Energiexpert Omcertifiering – inför förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL

Kursen behandlar både Normal och Kvalificerad behörighet

Utbildning för dig som skall söka omcertifiering – s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och sakkunnig inom energi enligt PBL (plan- och bygglagen). Du lär dig aktuella EU direktiv, lagar och förordningar, vilka krav som ställs samt de allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat.Efter genomförd kurs delas deltagarens personuppgifter och certifieringsunderlag med KIWA (RISE).

Deltagare

Personer som avser att omcertifiera sig som Energiexpert s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K och sakkunnig energi enligt plan- och bygglagen.

Förkunskaper

Certifierad Energiexpert nivå N eller K.

Syfte

Utbildningens syfte är att förbereda kursdeltagarna inför det skriftliga omcertifieringsprovet s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K.

Innehåll

 • EU direktiv
 • Lagar och förordningar
 • Boverkets allmänna råd och föreskrifter
 • Genomgång av kunskapskrav
 • Information om certifiering, ackreditering
 • Skriftligt kunskapsprov genomförs en månad efter kurs.

Upplägg och metodik

Lektionerna är pedagogiska och beskriver på ett lätt sätt allt från lagar till beräkningar. Tanken är att du ska förstå på riktigt, och inte rusa igenom allt – vilket många upplever kan ske på en utbildning på plats.

Vi har som pedagogisk grund utgått från en sann barnikon Televinken
Vi som är lite äldre minns med värme den ljudboken med en fysisk bok och en grammofonskiva som man skulle lystna på samtidigt som man tittar i boken. Vid en signal/pip var det dags att vända blad och fortsätta lyssna på ljudboken och njuta av sagan

Låter det som ett märkligt val att ha en barnboksförfattare som pedagogisk förebild så kan vi lugna dig, upplägget är väldigt effektivt för ditt lärande

Resultaten från certifieringsproven talar sitt tydliga språk. Sedan starten har över 300 nöjda deltagare gått våra distanskurser. Våra elever skriver med bättre resultat än våra utbildningskollegor i branschen som bedriver kurser på plats. Det är inget konstigt med detta. De flesta blir verkligen bombarderade med information med lagtexter och regelverk tre hela dagar. Empiriska studier visar dock tydligt att våra mänskliga hjärnor i snitt orkar fokusera på studier ungefär 40 minuter… I våra distansstudier kan du pausa, repetera och framförallt välja när på dygnet det passar dig och din omgivning bäst 

Gott om tid

Eleven har full tillgång till kursen i 45 dagar vilket är en väl tilltagen tid
Rekommenderad studietid är 14 dagar med cirka 2-3 timmars studier per dag

Slipp dyra resor, hotellkostnader

Med våra distanskurser slipper du kostnader som med råge kan överstiga kursavgifterna. 
Dessutom slipper du vara borta från familj och vänner. Du slipper arbetsinkomstförluster då många väljer att arbeta som vanligt under studietiden.  

Försäkran

Vi släpper inte eleven förrän deltagaren som lägst blivit godkänd vid certifieringsprovet är helt utan merkostnad. 

Support 

Vid våra distansstudier är eleven i trygga händer. De som vill och behöver får personlig handledning av undervisande lärare.

 

 

 

 

7 900 SEK

 • Kurs tillgänglig i 45 dagar
 • Helt på distans
 • Komplett kursmaterial skickas med Posten
 • Lärplattform via Högskolan i Gävle
 • Personlig handledning  och support under kursen
 • Kursstart 16 september, därefter löpande antagning, 
  – du startar dina studier när du själv vill!
Om du har fler frågor, tveka inte att kontakta oss!

Tfn 08 – 588 00 130

Mail mail@energiutbildning.se

Adress Stationsgatan 25 19542 Märsta