Kurs för dig som ska personcertifiera dig för uppdraget med

Energikartläggning i stora företag – EKL

Utbildning inför certifieringsprov enligt SFS 2014:266

Skriftligt prov
Certifieringsorganen administrerar provet. Resultat från skrivning betygssätts med GODKÄND respektive EJ GODKÄND. Vid ej godkänd tentamen kan omtentamen göras. Prövningarna bokas separat via t.ex. Kiwa

Tillåtet/otillåtet material
Valfri litteratur får användas och miniräknare. Elektroniska apparater (såsom dator, mobil, läsplatta mm) är inte tillåtna att använda vid tentamen. Det kan skilja något gällande frågeantal mellan de olika proven under varje certifieringsordning men svårighetsgraden är densamma.

Avgift för certifiering
Certifieringsorganen tar ut en separat kostnad certifiering som faktureras. (Det gäller samtliga utbildare)

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?
Certifieringsorganen erbjuder en kostnadsfri förhandsbedömning. Exempel på dessa
organ är Kiwa Sverige AB 

Övrigt
Läs gärna mer om uppdraget och regler på Energimyndighetens hemsida

Försäkran

Sedan starten av denna utbildning med över 300 deltagare har resultatet och kursutvärderingarna legat i topp. Vi som utbildare släpper inte deltagaren förrän certifieringsprovet är som lägst godkänd helt utan merkostnad. Du som elev har full support och fullt stöd även efter avslutat utbildning till dess att eleven blir godkänd på certifieringsprovet.

Läs mer om våra distanskurser här

Introduktion
Lagen om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- eller miljöledningssystem och ska ge en representativ bild av företagets energianvändning.

Läs mer om att genomföra en EKL

Läs mer om certifiering av energikartläggare

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som avser att certifiera sig som energikartläggare, fastighetsägare, konsulter samt alla som behöver vara insatta i regelverket och metodiken för att underlätta tillsyn och kontroll samt upphandling av tjänsten.

I utbildningen behandlas bland annat

 • Energikartläggning
 • Inomhusklimat och klimatskärmen
 • Värme- ventilations- och VA-system
 • Kylsystem
 • Elsystem
 • Transporter
 • Processer
 • Lönsamhetsbedömning
 • Energimarknadens funktioner
 • Arbetsmetodik energikartläggning

Förkunskapskrav
Förkunskapskrav enligt dokumentet ”Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om EKL” som Energimyndigheten tagit fram

 

EKL – Energikartläggning i stora företag

 • Kurs tillgänglig i 45 dagar
 • Helt på distans
 • Komplett kursmaterial skickas med posten i god tid innan kursstart
 • Lärplattform via Högskolan i Gävle
 • Personlig videosupport med undervisande lärare
 • Kursstart 13 januari 2020
 • Pris 11 900 SEK ex. moms

 

Om du har fler frågor, tveka inte att kontakta oss!

Tfn 08 – 588 00 130

Mail mail@energiutbildning.se

Adress Stationsgatan 25 19542 Märsta