Framtidens yrke – En hållbar tillväxtresa

Effektivare energianvändning skulle inte bara ge stora miljövinster, det skulle också skapa tusentals nya jobb i Sverige. Yrkesområdet har en enorm brist på kompetens, vilket gör att våra byggnader använder enorma mängder energi som är betungande på flera sätt. Dels har vi energikostnaden som ökar i stadig takt, all energi som används har en miljöpåverkan. Inomhusmiljön påverkas lika negativt vid för hög eller för låg energiförbrukning. Potentialen är enorm, både för den enskilde fastighetsägaren som företaget, industrin som kastar pengarna för onödig energianvändning i sjön!

 Börja din väg mot ett spännande framtida yrke i dag!

Är du nyfiken på vad detta område har att erbjuda och om det passar just dig?

Att arbeta med energi innefattar ventilation, värmesystem, datorteknik, styr och reglerteknik, elsystem, belysningsteknik, kylteknik, byggnadsteknik. Yrkesområdet är teknikintensivt och arbetsområdena är enorma. Yrkesområdet är mycket eftersatt och många fler behövs på marknaden. Att arbeta med energi är vitt omspännande och berör allt kring en byggnad 

Surfa in på Kiwa.se och läs mer om vilka behörigheter som krävs

Framtidens yrke