Allmänt

Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

 

E-postadress

Nyhetsbrev vi skickar ut via mejl gäller samhällsviktiga utbildningar. Våra kurserna har fokus på att förbättra inomhusmiljö och att minska klimatpåverkande energianvändning i byggnader. Inom EU har byggnader en rejäl klimatpåverkan i och med att de använder hela 40 % av den energi som produceras inom EU. Energianvändningen kan minska med ca. 40% om man bara sköter om sin energianläggning på rätt sätt.

Vår databas för enbart e-postadresser har gradvis kompletterats genom att personen som får nyhetsbrevet aktivt anmält sitt intresse av nyhetsbrevet alternativt tidigare varit i kontakt med vårt företag.

E-postadressen innehåller inte några personuppgifter och vi lagrar ingen data kopplad till din e-postadress.

Var snäll och sök på avsändaren ”information@energiutbilning.se” och eventuellt vår tidigare e-postadress ”noreply@energiutbildning.se” för att felsöka om du mottagit dessa tidigare.

Vi har fått din e-postadress antingen genom att ni/du anmält ert intresse på vår hemsida, via mejl alternativ att någon annan gjort det för din räkning. Ibland har det förkommit rent sabotage att någon fyllt i för att förstöra eller jävlas. Det kan även vara någon annan som anmält dig som tyckt att informationen är bra och intressant för dig att ta del av.

 

Cookies

Vi använder oss inte av cookies.

 

Ta bort information från vår databas

GDPR har krav på att det ska finnas en tydlig funktion i utskicket med en knapp/länk för avbeställning vilket vi har. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick – detta görs via avregistreringslänk som tydligt framgår längst ner i utskicket.

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och att du vill fortsätta få våra utskick och erbjudanden!

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på mail@energiutbildning.se