OVK inför om & nycertifiering

Normal och Kvalificerad behörighet

Pris 7 900 SEK

OVK – Bygglagstiftning inför om- och nycertifiering

Kursen behandlar både Normal och Kvalificerad behörighet


Support

Kursdeltagare har full support via telefon, mail eller videokonferens under studietiden. Dessutom ingår en månads support efter avslutad kurs vilket är populärt då kunskaperna ska omsättas i praktiken vilket är mycket uppskattat av tidigare elever.

Skriftligt prov

Certifieringsorganen administrerar och ansvarar för provskrivningen. Resultat från skrivning betygssätts med GODKÄND respektive EJ GODKÄND. Vid ej godkänd tentamen kan omtentamen göras. Prövningarna bokas separat via t.ex. kiwa.se

Tillåtet/otillåtet material

Valfri litteratur får användas och miniräknare. Elektroniska apparater (såsom dator, mobil, läsplatta mm) är inte tillåtna att använda vid tentamen. Det kan skilja något gällande frågeantal mellan de olika proven under varje certifieringsordning men svårighetsgraden är densamma.

Avgift för certifiering
Certifieringsorganen tar ut en separat kostnad certifiering som faktureras. (Det gäller samtliga utbildare)

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Certifieringsorganen erbjuder en kostnadsfri förhandsbedömning. Exempel på dessa organ är Kiwa Sverige AB 

Övrigt

Läs gärna mer om uppdraget och regler på Boverkets hemsida

Målgrupp

OVK-kursen riktar sig till ventilationskontrollanter som ska ny eller omcertifiera sig.

Kursen riktar sig även till fastighetsägare, konsulter m.fl. som behöver sätta sig in i vad uppdraget med OVK innebär och dess regelverk. Kursen är framställd tekniskt enkel och lämpar sig även för personer med liten datorvana

Förkunskapskrav

Teoretisk:
För att certifiera dig till OVK-besiktningsman krävs dels denna utbildning i bygglagstiftning

Praktisk:
Antingen har du en fastighetsteknisk utbildning + 3 års yrkeserfarenhet
Alternativt har du 7 års yrkeserfarenhet vilket undantar kravet på teknisk utbildning.
Läs mer om kraven i 7-16§§ i Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem BFS 2011:16 OVK1

I utbildningen ingår bland annat
 • Boverkets byggregler BBR
 • En omfattande sammanställning av det äldre regelverket från BABS 46 till Boverkets nya BBR 25 (BFS 2017:5)
 • Ett omfattande, komplett och alltid uppdaterat kursmaterial skickas till dig via Posten
 • Tillgång till senaste tekniken och interaktivt läromaterial via Högskolan i Gävle
 • Flexibel support av sakkunniga och behöriga lärare under studierna
 • Nyttoprogram och material allt för att du ska ha ett så fullgott referensbibliotek som möjligt i arbetet
 • Kursen tillgänglig i hela 45 dagar (Baserad på en 3-dagskurs på plats)
 • Helt på distans, du studerar när det passar ditt företag och familj, du slipper dyra resekostnader och boendekostnader.
 • Personlig support och handledning
 • Kursstart efter önskemål
 • Ger 100% förberedelse inför personcertifieringsprovet!
Försäkran

Sedan starten av denna utbildning med över 300 deltagare har resultatet och kursutvärderingarna legat i topp. Vi som utbildare släpper inte deltagaren förrän certifieringsprovet är som lägst godkänd helt utan merkostnad. Du som elev har full support och fullt stöd även efter avslutat utbildning till dess att eleven blir godkänd på certifieringsprovet.

Läs mer om våra distanskurser här

OVK Om & Nycertifiering – Distans

7 900 SEK

 • Kurs tillgänglig i 45 dagar
 • Helt på distans
 • Komplett kursmaterial inklusive BBR 25 & ”äldre regelverk” skickas med Posten
 • Lärplattform via Högskolan i Gävle
 • Personlig handledning  och support under kursen
 • Löpande antagning

Om du har fler frågor, tveka inte att kontakta oss!

Tfn 08 – 588 00 130

Mail mail@energiutbildning.se

Adress Stationsgatan 25 19542 Märsta