Spara och Bevara

Spara och Bevara

Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Innehåll

Utbildningen behandlar byggnader med komplexa system för inomhusklimat, bland annat värme, ventilation, befuktning, avfuktning, komfortkyla, styr och regler, elsystem, belysning och mycket mer. Syftet är att öka kunskapen hur energieffektivisering kan genomföras med mycket goda resultat och med lika eller bättre inomhusmiljö .

Utbildningens innehåll är baserat på en tvärvetenskaplig kunskapsgrund med målet att skapa förutsättningar för utveckling av en ändamålsenlig och varsam förvaltning, samt kommersiella tjänster och produkter mot såväl en nationell som en internationell marknad.

Utbildningen lämpar sig väl för dig som kommer i kontakt med komplexa klimatsystem som byggnadsägare, konsulter, bevarande-specialister på olika myndigheter, entreprenör förvaltare och driftspersonal.

Lektionerna är pedagogiska och beskriver på ett lätt sätt allt från lagar till beräkningar. Tanken är att du ska förstå på riktigt, och inte rusa igenom allt – vilket många upplever kan se på en utbildning på plats.

OBS Kursen är tillgänglig från och med 30e november

Introduktion

Utbildningen Spara och bevara är ett steg i arbetet vars syfte är att öka kunskapen om hur klimatisering (värme, ventilation, kyla, fukt, ljus, vibrationer) kan förvanska/skada vårt unika kulturarv som våra äldre byggnader med inventarier utgör.

Kursprogrammet säkras bland annat av professor Tor Broström vid Uppsala universitet. Läromaterialet är baserad på forsknings- och utvecklingsprogrammet som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Kursen baserad på en 3-dagarskurs men är tillgänglig online i 45 dagar.

Läs mer om våra distanskurser här

Utveckling och forskning med CEK

Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (CEK) bedriver forskning, utveckling, utbildning och information om energieffektivisering och inomhusklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. CEKs inventering av den kunskapen hos konsulter, ägare, brukare samt service och underhållspersonal visar på stor kunskapsbrist vilket ger onödig energianvändning samt att vårt kulturarv förbrukas på ett onödigt sätt. CEK är en del av utvecklings- och forskningsprogrammet Spara och Bevara.

I utbildningen behandlas bland annat:

 • Vad en optimal inomhusmiljö är – dels ur bevarandeaspekt men även för de som bor i eller brukar byggnaden.
 • Hur byggnadstekniken påverkar inomhusklimatet och lämpliga åtgärder men även risker för skador som kan uppstå vid fel klimat
 • Fuktteori i byggnader – Isoler-teori, avfuktning av inomhusluften samt hur befuktning bör ske för att undvika problem
 • Komfortkyla
 • Styr- och reglerteknik
 • Ventilationsteknik
 • Belysningsteknik
 • Elsystem
 • Värmeteknik
 • Besiktningsmetodik
 • Projekteringsmetodik

Spara & bevara – Distanskurs

 14 900 SEK

 • Kurs tillgänglig i 45 dagar
 • Helt på distans
 • Komplett kursmaterial skickas med Posten
 • Lärplattform via Högskolan i Gävle
 • Personlig handledning  och support under kursen
 • Löpande antagning

Om du har fler frågor, tveka inte att kontakta oss!

Tfn 08 – 588 00 130

Mail mail@energiutbildning.se

Adress Stationsgatan 25 19542 Märsta